Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep

208

Liczba organizacji

565,3 mln zł

Kapitalizacja

8,9 lat

Średni wiek organizacji

15,4 %

Udział kobiet w zarządach

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję nadwozi do pojazdów silnikowych, włączając kabiny do tych pojazdów,
 • produkcję wyposażenia dla pojazdów silnikowych, przyczep i naczep,
 • produkcję przyczep i naczep, takich jak:
  • cysterny samochodowe, przyczepy do przewozu mebli itp.,
  • przyczepy kempingowe itp.,
 • produkcję pojemników i kontenerów przystosowanych do przewozu jednym lub więcej środkami transportu.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji przyczep i naczep specjalnie zaprojektowanych do wykorzystywania w rolnictwie, sklasyfikowanej w 28.30.Z,
 • produkcji części i akcesoriów do nadwozi pojazdów silnikowych, sklasyfikowanej w 29.32.Z,
 • produkcji pojazdów ciągnionych przez zwierzęta, sklasyfikowanej w 30.99.Z.