Nazwa pełna

WYDAWNICTWO PASCAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000098723

NIP

5212968973

REGON

014853973

Data rejestracji

14 marca 2002 r.

Data ostatniej zmiany

3 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Zapora 25, 43-382 Bielsko-Biała, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

3.7 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Wydawanie książek

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

 • Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

 • Wydawanie czasopism I pozostałych periodyków

 • Pozostała działalność wydawnicza

 • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych I muzycznych

 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Działalność portali internetowych

 • Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

 • Dzierżawa własności intelektualnej I podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego spółkę reprezentować może jeden członek zarządu działający samodzielnie, zaś w przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentowania spółki upoważnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub jeden członek zarządu działąjący łącznie z prokurentem. Prokurent może reprezentować spółkę łącznie z członkiem zarządu.

Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Wspólnicy
 • Od 19 listopada 2013 r.

  4.404 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 220.200,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 19 listopada 2013 r.

  8.808 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 440.400,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 31 października 2014 r.

  60.181 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.009.050,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 14 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 55837 SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY- REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001