Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 25 sierpnia 2022 r.

Nazwa pełna

DIASPORA SUDAŃSKA W POLSCE

KRS

0000976577

NIP

7011102446

REGON

522912116

Adres siedziby

Aleje Jerozolimskie 85 / 43, 02-001 Warszawa, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

23 sierpnia 2022 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd

Cel działania

1. Inspirowanie, wspomaganie i prowadzenie wszechstronnej współpracy sudanczyków w Polsce z sudanem w dziedzinach: oświaty i wychowania, nauki, edukacji , kultury, sztuki , kult religijny, gospodarki, turystyki i sportu; 2. Propagowanie, wspieranie i prowadzenie nauczania języka arabskieg oraz podtrzymywania jego znajomości wśród sudańczyków mieszkających w Polsce; 3. Podtrzymywania, upowszechniania i pielęgowania tradycji narodowej,oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 4. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 5. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 6. Promocji republikej sudanu za granicą; 7. Pogłębianie wiedzy o emigracji wsród sudanczyków; 8. Działalność na rzecz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 9. Działalnośc społeczna i charytatywna; 10. Wspieranie dążeń emigracji i środowisk sudanskich do umacniania swych pozycji społeczno-ekonomicznych w krajach osiedlenia; 11. Obrona praw sudanczyków mieszkających za granicą ; 12. Reprezentowanie interesów zbiorowych swoich członków wobec organów władzy publicznej; 13. Wypowiadania się w sprawach publicznych.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres www

[email protected]

Adres e-mail

WWW.SUDANESEDIASPORA.ORG