Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 25 kwietnia 2022 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA UNII KREDYTOWYCH "VIA STELLA"

KRS

0000967537

NIP

5851497150

REGON

521829117

Adres siedziby

Władysława Iv 22, 81-743 Sopot, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

22 kwietnia 2022 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania fundacji, składania oświadczeń i podpisywania w imieniu fundacji w przypadku spraw niemajątkowych i spraw majątkowych o wartości do kwoty jednorazowej 10000 zł (dziesięć tysięcy złotych) każdy członek zarządu działa samodzielnie, zaś w przypadku spraw majątkowych powyżej wskazanej kwoty konieczne jest współdziałanie dwóch czlonków zarządu. W przypadku zarządu jednoosobowego - prezes zarządu działa samodzielnie.

Cel działania

Celem fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy humanitarnej i rozwojowej, dobroczynnej i charytatywnej, społecznie użytecznej i oświatowej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Fundacja ma na celu działanie na rzecz osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń o szczególnym charakterze, w szczególności jej zadaniem jest pomoc obywatelom ukrainy w związku z działaniami zbrojnymi na terytorium tego państwa i mitygowanie ich skutków.

Beneficjenci rzeczywiści
Organ sprawujący nadzór