Otrzymana pomoc publiczna

2024 r.

124,9 tys. zł

2023 r.

339,5 tys. zł

2022 r.

607,7 tys. zł

2021 r.

14,8 mln zł

2020 r.

502 tys. zł

2019 r.

481,9 tys. zł

2018 r.

513,5 tys. zł

2017 r.

490 tys. zł

2016 r.

527,1 tys. zł

2015 r.

694,4 tys. zł

2014 r.

751,8 tys. zł

2013 r.

1,5 mln zł

2012 r.

2 mln zł

2011 r.

1,9 mln zł

2010 r.

2,3 mln zł

2009 r.

4 mln zł

2008 r.

2,5 mln zł

2007 r.

1,5 mln zł

2006 r.

1,4 mln zł

2005 r.

2,3 mln zł

2004 r.

875,8 tys. zł

2003 r.

495,5 tys. zł

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
495,5 tys. zł 875,8 tys. zł 2,3 mln zł 1,4 mln zł 1,5 mln zł 2,5 mln zł 4 mln zł 2,3 mln zł 1,9 mln zł 2 mln zł 1,5 mln zł 751,8 tys. zł 694,4 tys. zł 527,1 tys. zł 490 tys. zł 513,5 tys. zł 481,9 tys. zł 502 tys. zł 14,8 mln zł 607,7 tys. zł 339,5 tys. zł 124,9 tys. zł