Nazwa pełna

EAT BY ANN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000963053

NIP

1133012310

REGON

385763515

Adres siedziby

Omulewska 27, 04-128 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

29 marca 2022 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Uprawnionym do reprezentowania spółki jest jeden z komplementariuszy, tj. Spółka pod firmą eat by ann spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, samodzielnie, zgodnie ze sposobem reprezentacji ujawnionym w krajowym rejestrze sądowym. Pozostali komplementariusze, tj. Anna lewandowska, artur chwist oraz eva chwist - pozbawieni są prawa reprezentowania spółki.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Komandytariusz

  NIE

 • Od 29 marca 2022 r.

  Komandytariusz

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

 • Od 29 marca 2022 r.

  Komandytariusz

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

 • Od 29 marca 2022 r.

  Komandytariusz

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

 • Od 29 marca 2022 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  100

  Wartość wkładu umówionego

  100

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  100

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

 • Od 29 marca 2022 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  100

  Wartość wkładu umówionego

  100

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  100

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2022