Nazwa pełna

FUNDACJA PROMOCJI SZTUKI PRO - ART

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000096106

REGON

010081640

Data rejestracji

5 kwietnia 2002 r.

Adres siedziby

Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa, Polska

Cel działania

Wspieranie działalności artystycznej w dziedzinie: sztuk plastycznych, muzyki, teatru, literatury i fotografii.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu - jednoosobowo pozostali członkowie zarządu - dwuosobowo lub członek zarządu łącznie z pełnomocnikiem

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI RF 3187 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY