FUNDACJA

Numer KRS

0000096106

Numer NIP

0

Numer REGON

10081640

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU - DWUOSOBOWO LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PEŁNOMOCNIKIEM

ul. Zbyszka Cybulskiego 3

00-727 Warszawa

Polska