Nazwa pełna

JERZY KOWALSKI 5 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

KRS

0000955522

NIP

9512536205

REGON

521381220

Adres siedziby

Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Data rejestracji

28 lutego 2022 r.

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Kapitał wpłacony

12,5 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Organ reprezentacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki oraz prowadzenia jej spraw upoważniony jest komplementariusz, tj. Jerzy kowalski

Beneficjenci rzeczywiści
Komplementariusze
Inne dane

Adres www

WWW.ILE.EU

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2022