Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

4,8 mln zł

2022 r.

6,3 mln zł