Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 19, obowiązujące od 17 grudnia 2019 r.

Nazwa pełna

POLSKA IZBA KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Forma prawna

IZBA GOSPODARCZA

KRS

0000092274

NIP

9730612134

REGON

971208125

Data rejestracji

15 lutego 2002 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Przemysłowa 30, 00-450 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem pike jest: 1. Reprezentacja i ochrona interesów gospodarczych członków pike, w szczególności wobec organów państwowych i unijnych, samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i podmiotów krajowych i zagranicznych, 2. Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, 3. Popularyzacja idei komunikacji elektronicznej, w tym multimedialnych sieci telewizji kablowej, 4. Działalność oświatowa oraz edukacyjna w dziedzinie komunikacji elektronicznej.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1) jednoosobowo przez prezesa zarządu, z tym zastrzeżeniem, że prezes zarządu nie będzie uprawniony do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu pike w sprawach zobowiązań majątkowych pike przekraczających kwotę 50. 000,00 zł; Przy świadczeniach okresowych wartość zobowiązania określa się za roczny okres umowy a przy krótszych umowach za cały okres umowy, 2) łącznie przez prezesa zarządu oraz jednego wiceprezesa zarządu lub dwóch wiceprezesów zarządu łącznie

Zobacz jeszcze 33 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR IZB GOSPODARCZYCH IG-3 SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE