Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 19 kwietnia 2024 r.

Nazwa pełna

POLSKA SIEĆ HANDLOWA "UNIA"

KRS

0000091995

NIP

8132908812

REGON

690582967

Adres siedziby

Ciepłownicza 8, 35-322 Rzeszów, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

14 lutego 2002 r.

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd jednoosobowy. Do zaciągania zobowiązań oraz rozporządzeń majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa stowarzyszenia. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu stowarzyszenia wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez zarząd.

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest: 1. Wspieranie przedsiębiorczości oraz udzielanie pomocy członkom stowarzyszenia w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej. 2. Reprezentowanie interesów członków stowarzyszenia. 3. Integracja środowiska handlowców i producentów. 4. Współuczestnictwo w tworzeniu i realizacji polityki gospodarczej.

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 808 SĄD OKRĘGOWY W RZESZOWIE WYDZIAŁ I CYWILNY