Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 22, obowiązujące od 8 sierpnia 2018 r.

Nazwa pełna

RE INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000091066

NIP

8942697956

REGON

932078070

Data rejestracji

13 lutego 2002 r.

Status płatnika VAT

Niezarejestrowany

Adres siedziby

Stanów Zjednoczonych 4, 54-403 Wrocław, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Wynajem nieruchomości na własny rachunek

 • Zakup i sprzedaż nieruchomości w imieniu własnym oraz pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

 • Zarządzanie nieruchomościami własnymi a także będącymi w posiadaniu innych podmiotów

 • Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego

 • Obrót wierzytelnościami

 • Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

 • Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym i ubezpieczeniami

 • Budownictwo

 • Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Obsługa nieruchomości

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania pism w imieniu spółki uprawniony jest członek zarządu samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania pism w imieniu spółki upoważnieni są: - prezes zarządu samodzielnie - dwóch członków zarządu działających łącznie - członek zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Wspólnicy
 • Od 3 lutego 2006 r.

  Wartość udziałów

  13.2 tys. zł

  Liczba udziałów

  263

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 3 lutego 2006 r.

  Wartość udziałów

  13.2 tys. zł

  Liczba udziałów

  263

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 1 grudnia 2006 r.

  Wartość udziałów

  13.2 tys. zł

  Liczba udziałów

  263

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 15 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 8883 SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002