Nazwa pełna

ENERGY RESORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000907567

NIP

5512649841

REGON

389288548

Adres siedziby

532A, 34-141 Przytkowice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

23 czerwca 2021 r.

Wielkość organizacji

Mikro

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki w przypadku zarządu wieloosobowego uprawniony jest prezes zarządu samodzielnie, bądź dwóch członków zarządu działających łącznie lub każdy z osobna wraz z prokurentem.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 23 czerwca 2021 r.

  Wartość udziałów

  100 tys. zł

  Liczba udziałów

  1000

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021