Sprawozdanie za rok 2021

Bilans

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody

Koszty

Zysk

Podatek dochodowy

Więcej danych »

Dokumenty

Sprawozdanie za rok 2020 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2019 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2018 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2017 zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 07.06.2022

  Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • 27.05.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 06.07.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 26.06.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 11.06.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 18.04.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 26.04.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 23.03.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 16.04.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 14.05.2013

  01. 01. 2012r. Do 31. 12. 2012r.

 • 15.05.2012

  01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 09.05.2011

  01. 01. 2010r. -31. 12. 2010r.

 • 28.06.2010

  01. 01. 2009r. -31. 12. 2009r.

 • 04.05.2009

  01. 01. 2008r. Do 31. 12. 2008r.

 • 06.05.2008

  01. 01. 2007r. Do 31. 12. 2007r.

 • 15.05.2007

  01. 01. 2006r. Do 31. 12. 2006r.

 • 25.05.2006

  01. 01. 2005r. Do 31. 12. 2005r.

 • 05.05.2005

  01. 01. 2004r. Do 31. 12. 2004r.

 • 26.05.2004

  01. 01. 2003r. -31. 12. 2003r.

 • 13.06.2003

  01. 01. 2002r. Do 31. 12. 2002r.

 • 01.07.2002

  09. 11. 2000 do 31. 12. 2001

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012r. Do 31. 12. 2012r.

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010r. -31. 12. 2010r.

 • 01. 01. 2009r. -31. 12. 2009r.

 • 01. 01. 2008r. Do 31. 12. 2008r.

 • 01. 01. 2007r. Do 31. 12. 2007r.

 • 01. 01. 2006r. Do 31. 12. 2006r.

 • 01. 01. 2005r. Do 31. 12. 2005r.

 • 01. 01. 2003r. -31. 12. 2003r.

 • 01. 01. 2002r. Do 31. 12. 2002r.

 • 09. 11. 2000 do 31. 12. 2001

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012r. Do 31. 12. 2012r.

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010r. -31. 12. 2010r.

 • 01. 01. 2009r. -31. 12. 2009r.

 • 01. 01. 2008r. Do 31. 12. 2008r.

 • 01. 01. 2007r. Do 31. 12. 2007r.

 • 01. 01. 2006r. Do 31. 12. 2006r.

 • 01. 01. 2005r. Do 31. 12. 2005r.

 • 01. 01. 2004r. Do 31. 12. 2004r.

 • 01. 01. 2003r. -31. 12. 2003r.

 • 01. 01. 2002r. Do 31. 12. 2002r.

 • Uchwała nr 1 z dnia 21. 05. 2002r. Za okres 09. 11. 2000 do 31. 12. 2001

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012r. Do 31. 12. 2012r.

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010r. -31. 12. 2010r.

 • 01. 01. 2009r. -31. 12. 2009r.

 • 01. 01. 2008r. Do 31. 12. 2008r.

 • 01. 01. 2007r. Do 31. 12. 2007r.

 • 01. 01. 2006r. Do 31. 12. 2006r.

 • 01. 01. 2005r. Do 31. 12. 2005r.

 • 01. 01. 2004r. Do 31. 12. 2004r.

 • 01. 01. 2003r. -31. 12. 2003r.

 • 01. 01. 2002r. Do 31. 12. 2002r.

 • 09. 11. 2000 do 31. 12. 2001

Wartość udziałów objętych za aport
 • 10 787 100,00 ZŁ