Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 4 maja 2021 r.

Nazwa pełna

MŁODZI DLA PRAWA

KRS

0000898416

NIP

9191834725

REGON

388795177

Adres siedziby

Długosza 17, 22-500 Hrubieszów, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

30 kwietnia 2021 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje zarząd. Oświadczenia woli w zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych do tysiąca złotych w imieniu stowarzyszenia składa prezes zarządu lub sekretarz generalny, a powyżej tysiąca złotych prezes zarządu razem z sekretarzem generalnym.

Cel działania

1. Działalność naukowa i oświatowa w zakresie nauk prawnych, uzupełniająco w zakresie nauk społecznych i politycznych, oraz w zakresie elementów wszystkich dziedzin nauki, stykającymi się z naukami prawnymi. 2. Działalność na rzecz pogłębiania idei praworządności, demokratycznego państwa prawnego, ochrony praw człowieka, ochrony wolności i praw obywatelskich oraz wspieranie rozwoju ustroju demokratycznego. 3. Wspieranie rozwoju naukowego oraz zawodowego studentów. 4. Wspieranie działań o charakterze edukacyjnym, naukowym i szkoleniowym w zakresie nauk prawnych, uzupełniająco w zakresie nauk społecznych i politycznych, oraz elementach wszystkich dziedzin nauki, stykającymi się z naukami prawnymi. 5. Współpraca i integracja środowiska akademickiego na arenie krajowej i międzynarodowej, a także społeczności obecnych i byłych działaczy młodych dla prawa.

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór