Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 6 kwietnia 2021 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA INSTYTUT EDUKACJI NA RZECZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I KULTUROWEGO SYMBIOTEKA

KRS

0000890850

NIP

5892064577

REGON

388561108

Adres siedziby

Sosnowa 10, 84-208 Warzenko, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

1 kwietnia 2021 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest prezes zarządu.

Cel działania

A. Prowadzenie instytutu edukacji ekologicznej w formie różnorodnych zajęć edukacyjnych poszerzających świadomość społeczeństwa w zakresie realizowania działań na rzecz ochrony środowiska, szczególnie w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego, b. Wspieranie poprzez edukację ekologicznego planowania przestrzennego, budownictwa i rolnictwa, c. Wskazywanie na konieczność i sposoby życia człowieka w symbiozie z naturą, d. Edukacja w zakresie projektowanych form ochrony przyrody, takich jak, m. In. Użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, obszary związane z siecią natura 2000, e. Rozwijanie oświaty i kultury, w tym dotyczącej ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży, f. Działania na rzecz kształtowania kultury ekologicznej, g. Badanie relacji między kulturą a ekosystemem, h. Prowadzenie zajęć edukacyjnych w zakresie zdrowego trybu życia.

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

[email protected]