Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 23 marca 2021 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA KURPIOWSKI NURT TRADYCJI

KRS

0000890321

NIP

7582378733

REGON

388471948

Adres siedziby

190, Wolkowe, 07-430 Myszyniec, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

22 marca 2021 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes oraz wiceprezes zarządu działający samodzielnie

Cel działania

Celem fundacji jest działalność na rzecz rozpowszechniania, propagowania, promowania, wspierania, upowszechniania, dokumentowania i finansowania wszelkiej działalności w zakresie: a) kultury i dziedzictwa kurpi zielonych, b) oświaty i edukacji związanej z historią, kulturą i dziedzictwem kurpi zielonych, c) turystyki na terenie kurpi zielonych.

Beneficjenci rzeczywiści
  • OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE – WICEPREZES

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

[email protected]