Nazwa pełna

EKOSYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA

KRS

0000889998

NIP

9571078922

REGON

361651982

Adres siedziby

Łozy 21, 80-516 Gdańsk, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Data rejestracji

1 kwietnia 2021 r.

Wielkość organizacji

Mikro

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Uprawnionymi do prowadzenia spraw spółki i reprezentacji spółki są wspólnicy: marcin maciej tomaszewski oraz marek michał tomaszewski. Każdy z nich ma prawo samodzielnie reprezentować spółkę. Krs-wk 1 / 2

Wspólnicy
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021