Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 12 lutego 2021 r.

Nazwa pełna

KLUB FELINOLOGICZNY BALTIC FELINE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000883279

NIP

5851493086

REGON

388151391

Data rejestracji

11 lutego 2021 r.

Adres siedziby

23 Marca 96 / 3, 81-820 Sopot, Polska

Cel działania

1. Popieranie hodowli kotów rasowych, opartej na podstawach naukowych dla osiągnięcia najwyższego poziomu pod względem rasowym, estetycznym i zdrowotnym. 2. Rozwijanie świadomości dotyczącej praw zwierząt. 3. Działanie na rzecz ekologii i ochrony zwierząt. 4. Wspieranie i koordynacja działań swoich członków, w tym udzielanie pomocy rzeczowej w uzasadnionej potrzebie związanej z celami hodowlanymi.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Oświadczenie woli w imieniu klubu składa samodzielnie prezes lub inny członek zarządu. 2. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych klubu wymagany jest podpis dwóch osób ze składu zarządu. 3. Oświadczenia woli dotyczące zobowiązań klubu do wysokości 3000,00 zł może składać samodzielnie prezes lub inny członek zarządu.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY