Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 10 marca 2022 r.

Nazwa pełna

KLUB FELINOLOGICZNY BALTIC FELINE

KRS

0000883279

NIP

5851493086

REGON

388151391

Adres siedziby

Graniczna 33, 81-626 Gdynia, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

11 lutego 2021 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Oświadczenie woli w imieniu klubu składa samodzielnie prezes lub inny członek zarządu. 2. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych klubu wymagany jest podpis dwóch osób ze składu zarządu. 3. Oświadczenia woli dotyczące zobowiązań klubu do wysokości 3000,00 zł może składać samodzielnie prezes lub inny członek zarządu.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Cel działania

1. Popieranie hodowli kotów rasowych, opartej na podstawach naukowych dla osiągnięcia najwyższego poziomu pod względem rasowym, estetycznym i zdrowotnym. 2. Rozwijanie świadomości dotyczącej praw zwierząt. 3. Działanie na rzecz ekologii i ochrony zwierząt. 4. Wspieranie i koordynacja działań swoich członków, w tym udzielanie pomocy rzeczowej w uzasadnionej potrzebie związanej z celami hodowlanymi.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór