Nazwa pełna

ASPIDA COMMS UZDROWSKI SPÓŁKA JAWNA

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

KRS

0000879800

NIP

5862317074

REGON

367067675

Data rejestracji

27 stycznia 2021 r.

Adres siedziby

Legionów 126-128, 81-472 Gdynia, Polska

Beneficjenci rzeczywiści
Dostęp do pełnych danych wymaga posiadania planu Rejestr.io Premium.

Aktywuj Rejestr.io Premium, aby przeglądać informacje o beneficjanetach rzeczywistych.

Dowiedz się więcej »

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Uprawnieni do reprezentacji spółki są wszyscy wspólnicy. Do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest każdy wspólnik samodzielnie.

Wspólnicy
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2020