Nazwa pełna

MND-PACK BARTKOWSCY SPÓŁKA JAWNA

KRS

0000876288

NIP

5711721593

REGON

387801906

Adres siedziby

Lidzbarska 33, 13-200 Działdowo, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Data rejestracji

30 grudnia 2020 r.

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę. Do składania oświadczeń woli i podpisów w imieniu spółki uprawnieni są dwaj wspólnicy lub jeden wspólnik łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

30,3 tys. zł

2022 r.

431,3 tys. zł

Inne dane

Adres www

WWW.MND-PACK.EU

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021