Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 17 grudnia 2020 r.

Nazwa pełna

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SZUMINA I WYWŁOKI 2.0

KRS

0000873142

NIP

9512482596

REGON

382917159

Adres siedziby

Płk. Zoltána Baló 4 / 16, 02-793 Warszawa, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

16 grudnia 2020 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

7. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych: a. Upoważnionych jest dowolnych dwóch członków zarządu działających łącznie, b. Upoważniony jest dowolny członek zarządu działający samodzielnie, jeżeli wysokość podejmowanego zobowiązania nie przekracza 500 pln.

Cel działania

A. Integrowanie, aktywizacja i wzmacnianie wspólnoty wsi szumin, b. Dbanie o zbiorowe potrzeby społeczności wsi szumin, c. Zachowanie tradycyjnego wiejskiego charakteru wsi szumin, d. Ochrona przyrody w nadbużańskim parku krajobrazowym i w okolicach wsi szumin, e. Działalność kulturalna.

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

[email protected]