Poprzednio

EKIPA

Nazwa pełna

EKIPA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000867844

NIP

6772456252

REGON

387016544

Data rejestracji

5 listopada 2020 r.

Adres siedziby

Emaus 5, 30-201 Kraków, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

1,1 mln zł

Kapitał wpłacony

1,1 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Beneficjenci rzeczywiści
Dostęp do pełnych danych wymaga posiadania planu Rejestr.io Premium.

Aktywuj Rejestr.io Premium, aby przeglądać informacje o beneficjanetach rzeczywistych.

Dowiedz się więcej »

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest prezes zarządu samodzielnie, albo dwóch członków zarządu łącznie, a w razie ustanowienia prokury również jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Inne dane

Adres e-mail

K.MISIALKIEWICZ@EKIPASA.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021