Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

33,4 mln zł

2007 r.

3,6 tys. zł

2006 r.

3,6 tys. zł

2004 r.

231,5 tys. zł

2004
2006
2007
2023
231,5 tys. zł 3,6 tys. zł 3,6 tys. zł 33,4 mln zł