Poprzednio

FUNDACJA RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO

Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 5, obowiązujące od 26 marca 2024 r.

Nazwa pełna

NOWE IDEE

KRS

0000859302

NIP

5213908200

REGON

387135734

Adres siedziby

Melomanów 10 / 4, 00-712 Warszawa, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

25 września 2020 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu fundacji uprawniony jest: a) w przypadku zarządu jednoosobowego - prezes zarządu samodzielnie, b) w przypadku zarządu wieloosobowego - dwóch członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Cel działania

1. Edukacja obywatelska, w tym poprzez podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych dotyczących podniesienia wiedzy i świadomości społeczno-politycznej, 2. Wspieranie demokracji i równości społecznej, 3. Aktywizacja społeczna i zawodowa różnych grup społecznych, 4. Podejmowanie działań na rzecz praw kobiet, w tym tworzenie warunków dla większej społecznej i politycznej aktywności kobiet oraz dążenie do przeciwdziałania wszelkim formom przemocy i dyskryminacji kobiet oraz wykluczeniu społecznemu, 5. Wspieranie dzieci i młodzieży, 6. Współpraca z organizacjami w Polsce i za granicą wspierającymi cele zbieżne z celami fundacji.

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór