Nazwa pełna

"POLSKIE STOWARZYSZENIE NOWE KINA"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000085505

NIP

9512456707

REGON

017469927

Data rejestracji

24 stycznia 2002 r.

Adres siedziby

Fosa 37, 02-768 Warszawa, Polska

Cel działania

Rozwijanie i propagowanie kina oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających kinu.

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

600 tys. zł

Zarząd Stowarzyszenia Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch (2) członków zarządu, lub łączne działanie prezesa zarządu i co najmniej jednego (1) członek zarządu. W przypadku zobowiązań przekraczających kwotę 20. 000 (dwadzieścia tysięcy) zł wymagana jest zgoda wszystkich członków zarządu.

Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY