Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 18, obowiązujące od 17 sierpnia 2020 r.

Nazwa pełna

"POLSKIE STOWARZYSZENIE NOWE KINA"

KRS

0000085505

NIP

9512456707

REGON

017469927

Adres siedziby

Fosa 37, 02-768 Warszawa, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

24 stycznia 2002 r.

Zarząd Stowarzyszenia Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch (2) członków zarządu, lub łączne działanie prezesa zarządu i co najmniej jednego (1) członek zarządu. W przypadku zobowiązań przekraczających kwotę 20. 000 (dwadzieścia tysięcy) zł wymagana jest zgoda wszystkich członków zarządu.

Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Cel działania

Rozwijanie i propagowanie kina oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających kinu.

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

600 tys. zł