Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

559,8 tys. zł

2020 r.

51,6 tys. zł