Nazwa pełna

FINTRACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

KRS

0000843658

NIP

5170406850

REGON

386166371

Adres siedziby

Jasnogórska 23, 31-358 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

28 maja 2020 r.

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie

Uchwała nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z dnia 25 czerwca 2021 r. Zaprotokołowana w formie aktu notarialnego przez notariusza ryszarda gomółkę z kancelarii notarialnej w krakowie, rep. A nr 3959/2021, w przedmiocie rozwiązania spółki i otwarcia jej likwidacji , 25. 06. 2021

Status podatnika VAT
Wspólnicy
 • Od 28 maja 2020 r.

  Wartość udziałów

  5 tys. zł

  Liczba udziałów

  100

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

1 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.FINTRACK.PL

Adres e-mail

ANIA.PASIEKA@GMAIL.COM

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2020