Poprzednio

FINTRACK

Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

27 grudnia 2022 r.

Data uprawomocnienia wykreślenia

5 stycznia 2023 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »