Nazwa pełna

BIOCARE LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000841091

NIP

7010982132

REGON

386067189

Adres siedziby

Emilii Plater 10 / Pu2, 00-669 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

14 maja 2020 r.

Kapitał zakładowy

200 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy z członków zarządu samodzielnie reprezentuje spółkę

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

81,5 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2020