Nazwa pełna

FUNDACJA ROZWOJU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

KRS

0000083935

NIP

8133272517

REGON

691674134

Adres siedziby

Al.powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

29 stycznia 2002 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa dwóch członków zarządu łącznie.

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Cel działania

Fundacja jest powołana do podejmowania, prowadzenia i popierania wszelkich działań zmierzających do rozwoju politechniki rzeszowskiej, a także do wspomagania i promowania inicjatyw i osiągnięć naukowych w zakresie nauk technicznych i społecznych. Cel fundacji realizowany jest przez: 1. Wspieranie działalności naukowej i badawczej politechniki rzeszowskiej im. Ignacego łukasiewicza w rzeszowie. 2. Promowanie i wdrażanie rezultatów badań naukowych. 3. Współpracę z ośrodkami naukowymi, przemysłowymi i fundacjami w kraju i za granicą, działającymi w zakresie objętym celem fundacji. 4. Organizowanie i finansowanie konferencji, seminariów, zjazdów, szkoleń, kursów specjalistycznych. 5. Wspomaganie i finansowanie działalności kulturalnej i kultury fizycznej pracowników i studentów politechniki rzeszowskiej im. Ignacego łukasiewicza w rzeszowie. 6. Prowadzenie nieodpłatnej działalności wydawniczej. 7. Przyznawanie nagród oraz stypendiów dla pracowników i studentów politechniki rzeszowskiej im. Ignacego łukasiewicza w rzeszowie. 8. Organizowanie i finansowanie konkursów na prace naukowo-badawcze w zakresie nauk technicznych. 9. Gromadzenie środków finansowych i rzeczowych na rzecz działalności fundacji. 10. Pośrednictwo w oferowaniu usług dydaktycznych na rzecz osób fizycznych i prawnych.

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

FUNDACJA@PRZ.EDU.PL