Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

7,5 mln zł

2020 r.

59,7 mln zł

2019 r.

26,4 tys. zł

2018 r.

15,8 tys. zł

2017 r.

48,7 tys. zł

2013 r.

170,5 mln zł

2012 r.

55,9 tys. zł

2011 r.

150 tys. zł

2010 r.

615,1 tys. zł

2009 r.

321,4 tys. zł

2008 r.

781,5 tys. zł

2007 r.

5 tys. zł

2006 r.

105,6 tys. zł

2004 r.

81,9 tys. zł

2004
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2017
2018
2019
2020
2021
81,9 tys. zł 105,6 tys. zł 5 tys. zł 781,5 tys. zł 321,4 tys. zł 615,1 tys. zł 150 tys. zł 55,9 tys. zł 170,5 mln zł 48,7 tys. zł 15,8 tys. zł 26,4 tys. zł 59,7 mln zł 7,5 mln zł