Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE PATRIA POLONORUM

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000081270

REGON

001016576

Data rejestracji

11 lutego 2002 r.

Adres siedziby

Podwale 1, 00-252 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Ochrona środowiska kulturowego i naturalnego. 2. Społeczna kontrola poziomu planowania przestrzennego miast i wsi ze szczególnym uwzględnieniem zespołów zabytkowych. 3. Walka z zanieczyszczeniem środowiska.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd kieruje działalnością patria polonorum i reprezentuje je na zewnątrz. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku oraz zaciągania innych zobowiązań upoważniony jest zarząd. Do podpisywania oświadczeń majątkowych upoważniony jest prezes oraz jedna osoba lub dwie osoby spośród członków zarządu.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST 1166 SĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY