Dane aktualne

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE PATRIA POLONORUM

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

11 lutego 2002 r.

KRS

0000081270

REGON

001016576

Adres siedziby

Podwale 1, 00-252 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Ochrona środowiska kulturowego I naturalnego. 2. Społeczna kontrola poziomu planowania przestrzennego miast I wsi ze szczególnym uwzględnieniem zespołów zabytkowych. 3. Walka z zanieczyszczeniem środowiska.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd kieruje działalnością patria polonorum I reprezentuje je na zewnątrz. Do nabywania, zbywania I obciążania majątku oraz zaciągania innych zobowiązań upoważniony jest zarząd. Do podpisywania oświadczeń majątkowych upoważniony jest prezes oraz jedna osoba lub dwie osoby spośród członków zarządu.

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST 1166 SĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY

Ta organizacja ma jeszcze 1 powiązanie historyczne.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »