STOWARZYSZENIE

Numer KRS

0000081270

Numer NIP

0

Numer REGON

1016576

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Sposób reprezentacji

ZARZĄD KIERUJE DZIAŁALNOŚCIĄ PATRIA POLONORUM I REPREZENTUJE JE NA ZEWNĄTRZ. DO NABYWANIA, ZBYWANIA I OBCIĄŻANIA MAJĄTKU ORAZ ZACIĄGANIA INNYCH ZOBOWIĄZAŃ UPOWAŻNIONY JEST ZARZĄD. DO PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIONY JEST PREZES ORAZ JEDNA OSOBA LUB DWIE OSOBY SPOŚRÓD CZŁONKÓW ZARZĄDU.