Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 5, obowiązujące od 25 lutego 2022 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA QUANTUM AI

KRS

0000808359

NIP

7010955891

REGON

384899425

Adres siedziby

Sanocka 9 / 103, 02-110 Warszawa, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

20 listopada 2019 r.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji uprawniony jest jednoosobowo prezes zarządu fundacji lub łącznie przynajmniej 2 członków zarządu fundacji.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Cel działania

Celem fundacji jest działanie na rzecz wspomagania rozwoju oraz współpracy w obszarach związanych z nauką i nowymi technologiami, przede wszystkim sztuczną inteligencją i komputerami kwantowymi, a także innymi działami matematyki, informatyki, fizyki, oraz zrzeszanie osób, które zajmują się tymi tematami.

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres www

WWW.GAIF.ORG

Adres e-mail

WARSAW.QUANTUM@GMAIL.COM