Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 24 września 2019 r.

Nazwa pełna

EPPRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000805260

NIP

7010946478

REGON

384437707

Data rejestracji

24 września 2019 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Hoża 1 / 6, 00-528 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży

Przedmiot pozostałej działalności
 • Produkcja odzieży skórzanej

 • Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej

 • Produkcja bielizny

 • Produkcja wyrobów pończoszniczych

 • Produkcja pozostałej odzieży dzianej

 • Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; Produkcja wyrobów rymarskich

 • Produkcja obuwia

 • Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

Wspólnicy
 • Od 24 września 2019 r.

  Wartość udziałów

  25 tys. zł

  Liczba udziałów

  50

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 24 września 2019 r.

  Wartość udziałów

  25 tys. zł

  Liczba udziałów

  50

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Prokurenci
 • Od 24 września 2019 r.

  Od 24 września 2019 r.

  PROKURA ODDZIELNA

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2020