Nazwa pełna

ZR 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000799853

NIP

6211811299

REGON

301995866

Adres siedziby

Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

2 września 2019 r.

Kapitał zakładowy

13,5 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki,a także reprezentowania jej w czynnościach sądowych i pozasądowych uprawniony jest członek zarządu. 2. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki, a także reprezentowania jej w czynnościach sądowych i pozasądowych, upoważnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

506,3 zł

2021 r.

487,8 zł

2020 r.

5 tys. zł

2020
2021
2022
5 tys. zł 487,8 zł 506,3 zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019