Nazwa pełna

ZR 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000799831

NIP

6211811253

REGON

301995895

Adres siedziby

Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

2 września 2019 r.

Kapitał zakładowy

12,2 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki, a także reprezentowania jej w czynnościach sądowych i pozasądowych uprawniony jest członek zarządu 2. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki, a także reprezentowania jej w czynnościach sądowych i pozasądowych, upoważnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

5 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019