Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 8, obowiązujące od 10 listopada 2023 r.

Nazwa pełna

OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA MŁODYCH

KRS

0000798553

NIP

8631703726

REGON

384090830

Adres siedziby

Jagiellońska 11 / 6, 25-606 Kielce, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

9 sierpnia 2019 r.

Zarząd Krajowy Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Do nabywania praw i zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest tylko prezes lub osoba posiadająca pisemne pełnomocnictwo.

Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Cel działania

1. Celem stowarzyszenia jest działalność na rzecz społeczności, a w szczególności: a/ edukacja młodzieży; B/ umacnianie społeczeństwa obywatelskiego; C/ promowanie postaw patriotycznych; D/ dbanie o środowisko; E/ wspieranie kultury lokalnej .

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór