Nazwa pełna

BE THERE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000792064

NIP

7010932921

REGON

383703644

Data rejestracji

24 czerwca 2019 r.

Adres siedziby

Nowogrodzka 10 / 8, 00-511 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT

Czynny

Sprawozdanie za okres 24 czerwca 2019 r. — 31 grudnia 2019 r.
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

5 tys. zł

Beneficjenci rzeczywiści
 • wspólnik spółki z o.o.

  Obywatelstwo

  🇵🇱

  Rezydencja

  🇵🇱

Dostęp do pełnych danych wymaga posiadania planu Rejestr.io Premium.

Aktywuj Rejestr.io Premium, aby przeglądać informacje o beneficjanetach rzeczywistych.

Dowiedz się więcej »

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania dokumentów w imieniu spółki uprawniony jest: - w przypadku zarządu jednoosobowego - członek zarządu działający samodzielnie, - w przypadku zarządu wieloosobowego - dwóch członków zarządu działających łącznie albo członek zarządu działający łącznie z prokurentem

Wspólnicy
 • Od 24 czerwca 2019 r.

  Wartość udziałów

  3 tys. zł

  Liczba udziałów

  60

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 24 czerwca 2019 r.

  Wartość udziałów

  2 tys. zł

  Liczba udziałów

  40

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019