Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 15 marca 2021 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA INSTYTUT OCHRONY ZWIERZĄT I ŚRODOWISKA VILLA KOTEK - CZTERY KĄTY, A KOT PIĄTY

KRS

0000791629

NIP

9241913333

REGON

383679704

Adres siedziby

Świerkowa 25 / 3, 68-100 Żagań, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

19 czerwca 2019 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa jednoosobowo prezes lub wiceprezes fundacji lub dwóch członków zarządu łącznie.

Cel działania

Celem fundacji jest działalność charytatywna i edukacyjna w zakresie: 1. Zapewnienia pomocy, opieki i ochrony wolno żyjącym, chorym zwierzętom dzikim, zwierzętom porzuconym, wolno żyjącym kotom oraz zwierzętom nierodowodowym lub okrutnie traktowanym, 2. Zwalczania procederu pseudohodowli i niehumanitarnego traktowania zwierząt hodowlanych, prowadzenia akcji na rzecz wyzwolenia zwierząt, 3. Działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności poprzez prowadzenie edukacji prozwierzęcej i ekologicznej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, organizowanie szkoleń edukacyjnych, warsztatów i konferencji, współpracę z instytucjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt, 4. Zwalczania przejawów znęcania się nad zwierzętami, w szczególności poprzez podejmowanie interwencji w obronie praw zwierząt, w tym składanie zawiadomień o popełnionych przestępstwach, występowanie w sądach oraz przed innymi władzami i organami w sprawach z zakresu ochrony praw zwierząt, współdziałania z właściwymi organami i instytucjami w wykrywaniu i zwalczaniu przestępstw i wykroczeń wymierzonych w prawa zwierząt, 5. Występowania z inicjatywami w zakresie zmiany przepisów prawnych, dotyczących ochrony praw zwierząt oraz współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych w tej tematyce, 6. Przeciwdziałania sterylizacji i kastracji, przeciwdziałania usypianiu - zabijaniu ślepych miotów i sterylizacji aborcyjnej jako działań zagrażających wyginięciem gatunków zwierząt w szczególności dzikich kotów i psów, poprzez organizowanie akcji uświadamiania i edukacji społeczeństwa w zakresie rozrodczości zwierząt i zachowawczemu zapobieganiu nadmiernemu rozmnażaniu, wspieranie akcjiadopcyjnych, organizowanie pomocy materialnej dla schronisk i przytulisk - dalsze cele fundacji określone są w §7 statutu

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

[email protected]