STOWARZYSZENIE

Numer KRS

0000079101

Numer NIP

0

Numer REGON

271589304

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Sposób reprezentacji

..."OŚWIADCZENIA I AKTY PRAWNE,ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE I MAJĄTKOWE PODPISUJĄ IMIENIEM STOWARZYSZENIA ŁĄCZNIE:PREZES Z SEKRETARZEM,LUB PREZES ZE SKARBNIKIEM,WZGLĘDNIE NA PODSTAWIE UPOWAZNIENIA PREZESA-INNI CZŁONKOWIE PREZYDIUM"...

ul. Katowicka 53

41-400 Mysłowice

Polska

ZARZĄD