Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 1, obowiązujące od 10 stycznia 2002 r.

Nazwa pełna

AKCJA KATOLICKA DLA DZIEŁA KS.AUGUSTA KARDYNAŁA HLONDA W MYSŁOWICACH

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000079101

REGON

271589304

Data rejestracji

10 stycznia 2002 r.

Adres siedziby

Katowicka 53, 41-400 Mysłowice, Polska

Cel działania

1. Cel ogólny -popularyzacja dzieła ks. Augusta kardynała hlonda, 2. Cele szczegółowe stała ekspozycja dokumentująca życie i dzieło ks. Augusta kardynała hlonda w muzeum historii miasta mysłowice, -budowa pomnika ks. Augusta kardynała hlonda, -przedsięwdziecia mające dopomóc w doprowadzeniu do beatyfikacji i kanonizacji ks. Augusta kardynała hlonda.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

... "Oświadczenia i akty prawne,zobowiązania finansowe i majątkowe podpisują imieniem stowarzyszenia łącznie:prezes z sekretarzem,lub prezes ze skarbnikiem,względnie na podstawie upowaznienia prezesa-inni członkowie prezydium"...

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 1200 SĄD OKRĘGOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ I CYWILNY