Nazwa pełna

JAWORNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000786097

NIP

7761704416

REGON

383364076

Adres siedziby

Płocka 30A, 09-200 Sierpc, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

15 maja 2019 r.

Kapitał zakładowy

7 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego do reprezentowania spółki upoważniony jest prezes zarządu samodzielenie. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważniony jest każdy z członków zarządu jednoosobowo (samodzielnie)

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 11 września 2019 r.

  Wartość udziałów

  7 tys. zł

  Liczba udziałów

  140

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2024 r.

13,1 mln zł

2023 r.

15,7 mln zł

2020 r.

37,2 tys. zł

2020
2023
2024
37,2 tys. zł 15,7 mln zł 13,1 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019