Nazwa pełna

UNIREST OŚWIĘCIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000783879

NIP

5242804940

REGON

364916814

Data rejestracji

26 kwietnia 2019 r.

Adres siedziby

Przecławska 9, 03-879 Warszawa, Polska

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

600,3 tys. zł

2019 r.

85,2 tys. zł

Beneficjenci rzeczywiści
  • wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz

    Obywatelstwo

    🇵🇱

    Rezydencja

    🇵🇱

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Podmiotem uprawnionym do reprezentacji spółki jest komplementariusz - spółka unirest oświęcim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w warszawie. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu unirest oświęcim spółki z ograniczoną odpowiedzialnością upoważniony jest każdy członek zarządu samodzielnie. W skład zarządu unirest oświęcim spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wchodzą: krzysztof bubrowiecki, pesel: *** (prezes zarządu), tomasz wiesław grabowski, pesel: *** (wiceprezes zarządu) oraz władysław dębski, pesel: *** (wiceprezes zarządu).

Wspólnicy
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019