Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

364,6 tys. zł

2022 r.

107,7 tys. zł

2021 r.

6,5 mln zł

2020 r.

65,6 tys. zł

2019 r.

2,8 mln zł

2018 r.

107,4 tys. zł

2017 r.

17,6 tys. zł

2014 r.

19,1 tys. zł

2014
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
19,1 tys. zł 17,6 tys. zł 107,4 tys. zł 2,8 mln zł 65,6 tys. zł 6,5 mln zł 107,7 tys. zł 364,6 tys. zł