Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 11 kwietnia 2019 r.

Nazwa pełna

GREY MOON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000781668

NIP

7010919524

REGON

383090839

Data rejestracji

11 kwietnia 2019 r.

Adres siedziby

Williama Heerleina Lindleya 16, 02-013 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Przedmiot pozostałej działalności
  • Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

  • Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentacji spółki upoważniony jest każdy członek zarządu działający samodzielnie

Wspólnicy
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019