Dane aktualne

Nazwa pełna

SEPEHR BUSINESS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

14 marca 2019 r.

KRS

0000776453

NIP

6793182191

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Adres siedziby

Wielicka 42 / 103, 30-552 Kraków, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego I półproduktów

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów I wyrobów tytoniowych

 • Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów I tłuszczów jadalnych

 • Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki I mięczaki

 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów I wyrobów tytoniowych

 • Pozostałe przetwarzanie I konserwowanie owoców I warzyw

 • Przetwórstwo mleka I wyrób serów

 • Produkcja przypraw

 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

 • Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki uprawniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie

 • PREZES ZARZĄDU

  Zawieszony/a

  NIE

 • ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU

  Zawieszony/a

  NIE

Wspólnicy
 • 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019

Powiązania