Dane aktualne

Nazwa pełna

MAMAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

15 marca 2019 r.

KRS

0000776425

NIP

9452226279

REGON

382830234

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Wzmianka, że kapitał nie został pokryty

Kapitał nie został pokryty

Adres siedziby

Marka Eminowicza 15, 31-416 Kraków, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Przedmiot pozostałej działalności
 • Magazynowanie I działalność usługowa wspomagająca transport

 • Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

 • Wynajem I dzierżawa

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

Wspólnicy
 • 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1250,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1250,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2500,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Adres e-mail

INFO@E-MAMAS.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019

6 aktualnych powiązań