Dane aktualne

Nazwa pełna

MALDONADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

28 lutego 2019 r.

KRS

0000774063

NIP

6751696502

REGON

382693524

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Adres siedziby

Ignacego Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Przedmiot pozostałej działalności
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych I komputerowych

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Działalność agentów I brokerów ubezpieczeniowych

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Działalność rachunkowo-księgowa; Doradztwo podatkowe

 • Działalność centrów telefonicznych (call center)

 • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

Wspólnicy
 • 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5000,00 PLN

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Inne dane

Adres WWW

WWW.MALDONADO.PL

Adres e-mail

BIURO@MALDONADO.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019

2 aktualne powiązania