Dane aktualne

Nazwa pełna

FUNDACJA "NOWA SZANSA - UPADŁOŚĆ"

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

27 lutego 2019 r.

KRS

0000766145

NIP

6762562366

REGON

382680421

Adres siedziby

Jana Kantego Przyzby 7 / 23, 30-385 Kraków, Polska

Cel działania

Działalność związana z promowaniem świadomości finansowej przedsiębiorców I konsumentów w zakresie możliwości oddłużania I restrukturyzacji swoich zobowiazań m. In. W drodze upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej tzw. Upadłości konsumenckiej, a także promocja rozsądnego zarządzania finansami I budowanie pozytywnego obrazu klienta w oczach instytucji finansowych.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu samodzielnie

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

3 aktualne powiązania