Nazwa pełna

LOXA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000764409

NIP

6642141780

REGON

382168730

Data rejestracji

31 grudnia 2018 r.

Data ostatniej zmiany

2 stycznia 2019 r.

Adres siedziby

Eugeniusza Kwiatkowskiego 13, 27-200 Starachowice, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

2.5 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pozostałe formy udzielania kredytów

Przedmiot pozostałej działalności
 • Pozostałe pośrednictwo pieniężne

 • Działalność holdingów finansowych

 • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Działalność firm centralnych (head offices) I holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Wynajem I dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Dzierżawa własności intelektualnej I podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

 • Działalność agencji reklamowych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do działania w imieniu spółki uprawniony jest każdy członek zarządu jednoosobowo, niezależnie od pełnionej funkcji.

Wspólnicy
 • Od 31 grudnia 2018 r.

  2 451 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 451 000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019