Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 2 stycznia 2019 r.

Nazwa pełna

LOXA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000764409

NIP

6642141780

REGON

382168730

Data rejestracji

31 grudnia 2018 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Eugeniusza Kwiatkowskiego 13, 27-200 Starachowice, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

2.5 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pozostałe formy udzielania kredytów

Przedmiot pozostałej działalności
 • Pozostałe pośrednictwo pieniężne

 • Działalność holdingów finansowych

 • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

 • Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

 • Działalność agencji reklamowych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do działania w imieniu spółki uprawniony jest każdy członek zarządu jednoosobowo, niezależnie od pełnionej funkcji.

Wspólnicy
 • Od 31 grudnia 2018 r.

  Wartość udziałów

  2.5 mln zł

  Liczba udziałów

  2451

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019