ZWIĄZEK ZAWODOWY

Numer KRS

0000076426

Numer NIP

0

Numer REGON

630122280

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Sposób reprezentacji

1.DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SĄ UPRAWNIENI: - PRZEWODNICZĄCY I INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD ZWIĄZKU. 2.DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB

ul. 28 Czerwca 1956 382

61-440 Poznań

Polska

Organ nadzoru
  • Grażyna Sobierajewicz

  • Robert Kretkowski